زندگی با تو زیباست

ساخت وبلاگ
چکیده : زندگی را ورق بزنهر فصلش را خوب بخوانبا بهار برقص، با تابستان بچرخدر پائیزش عاشقانه قدم بزنبا زمستانش... با عنوان : زندگی با تو زیباست بخوانید :

زندگی را ورق بزن
هر فصلش را خوب بخوان
با بهار برقص، با تابستان بچرخ
در پائیزش عاشقانه قدم بزن
با زمستانش بنشین و چایت را
به سلامتی نفس کشیدنت بنوش اینا همه زیبان وقتی که تو کنارم باشی وگر نه در نبود تو جز فصلهای تکراری نخوت بار هیچ چیزی نیست اینو من با تموم وجودم تجربه کردم.

اره عزیزدلم زندگی با تو زیباست

 

 


 

...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت: 22:53